Kubinec & partners - advokátska kancelária

zavolajte nám +421 48 285 11 03

Kubinec & partners - advokátska kancelária

O nás

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., ktorá pôsobí na trhu poskytovania právnych služieb v Slovenskej republike od roku 2007. Naším klientom poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo na profesionálnej a odbornej úrovni. S osobitným zohľadnením ich špecifických požiadaviek a potrieb navrhujeme a realizujeme sofistikované a plnohodnotné riešenia ich právnych problémov. Na základe našich referencií máme vybudovanú reputáciu špecialistov v rozmanitých oblastiach najmä obchodného, konkurzného, zmluvného a občianskeho práva, uplatňovania nárokov klientov pri vymáhaní pohľadávok a riešenia sporov klientov. Kladieme dôraz na požiadavky dôvernosti, lojality, korektných vzťahov medzi advokátom a klientom, odbornosť a profesionalitu a dodržiavanie zásad advokátskej etiky s dôrazom na najvyššiu úroveň morálnych a etických štandardov. Vo vzťahoch s klientom vystupujeme ako zodpovedný, samostatný a kreatívny partner vytvárajúci moderné, profesionálne a na prax nadväzujúce odporúčania.

V záujme rozvíjania vzťahov s klientmi a vlastného kvalifikačného rastu sme za viac ako desaťročnú prax vybudovali a neustále rozvíjame rozsiahle personálne a materiálne zázemie, ktoré umožňuje realizovať naše poslanie a pracovať na zvyšovaní kvalifikácie, odbornom a osobnostnom raste našich spolupracovníkov a na ich základe budovať platformu pre činnosť zameranú na najnáročnejšieho klienta, jeho záujmy a potreby a im zodpovedajúce riešenia.